Toplam Kalite Yönetimi - İsmail KIRBAŞ ile Web Sitesi Tasarımı
İsmail Kırbaş ile Tasarım Yolculuğu [AnaSayfa] İsmail Kırbaş ile Tasarım Yolculuğu [AnaSayfa] İsmail Kırbaş ile Tasarım Yolculuğu [AnaSayfa]
 Site Haritası 
 
Site Map
Ana SayfaYeriniz | Ana Sayfa | Makaleler | Proje Yönetimi | Toplam Kalite Yönetimi

Diğer Yazılar
Başarılı Projelerin Ortak Özellikleri
Tarihten Ders Almak
Proje Yönetimine Giriş
Yazılım Projelerinde Rol Dağılımı
Tasarımın Sonumu Geldi? (1)
Tasarımın Sonumu Geldi (2)
Tasarımın Sonumu Geldi? (3)
Duvara Açılan Projeler
Kriz Yönetimi 2
Kriz Yönetimi 1
İş Zekası
Risk Yönetimi Nedir?
Proje Yönetimi Nedir


E-posta Gönderin Yorum Yazın
Güvenlik Kodu:5518Güvenlik Kodu:5518Güvenlik Kodu:5518Güvenlik Kodu:5518
En Son Okunan 10 Makale
 1. Marka Olmak
 2. MySQL'e Giriş
 3. Stil Sayfaları
 4. Paypal Nedir?
 5. Yapı Taşları
 6. Fonksiyonlar
 7. Operatörler
 8. Sekmeli Menü 2
 9. Veri Aktarımı
 10. Sekmeli Menü 1
 
Toplam Kalite Yönetimi>
Yazı Tipi KüçültYazı Tipi BüyütAna SayfaYazıcıdan ÇıkarPDF Belgesi Olarak GörüntüleFavorilerime EkleArkadaşıma Tavsiye EdeceğimRTF (Word Dokümanı) olarak görüntüle

Kalite

Bir ürün veya hizmetin düşük maliyetle ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak üniform ve güvenirlikte üretilmesidir.(Deming) (Şimşek, Nursoy,2002)

Kalite bir ürünün kullanıma sunulmasından sonra karşılaşılan hataların azlığıdır.(Juran) (Şimşek, Nursoy,2002)

Kalite amaca ve kullanıma uygunluktur.(Juran) (Şimşek, Nursoy,2002)

Kalite bir ürün veya hizmetin belirlenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin tümüdür.(ISO 9000) (Şimşek, Nursoy,2002)

Benim görüşüme göre kalite; bir ürün yâda hizmetin kaliteden ödün vermeden en düşük maliyetle üretilmesi, müşteriye sunulması, müşterinin memnun edilmesi ve bu memnuniyetin ölçülmesi için bir takım hedefler belirlenmesidir. Ancak bu memnuniyetin ne yazık ki Türkiye genelinde çok az kullanıldığı, yabancı ülkelerde ise bilhassa önem verdiklerini görüyoruz.

Ünlü bir otomobil firması, ürünün müşteriye satılmasından bir süre sonra, müşterinin satın aldığı üründen memnun olup olmadığını sormayı ve memnun değil ise derhal bir çözüm bulacaklarını müşterilerine bildirmeyi kendilerine görev edinmiştir. (Gümüş,1999)

Toplam Kalite

Toplam kalite; bir işletmede yapılan bütün işlerde müşteri isteklerini karşılayabilmek için şart olan yönetim insan yapılan iş ürün ve hizmet kalitelerinin bir sistem yaklaşımı içerisinde tüm çalışanların katılımı, hedef ve fikir birlikteliği sağlanarak ele alınması ve geliştirilmesidir. (Şimşek, Nursoy,2002)

Toplam Kalite Kontrol

Tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacıyla işletme içerisindeki pazarlama, mühendislik, imalat ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli ünitelerin kalitenin oluşturulması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını birleştirip koordine ede etkin bir sistemdir. (Şimşek, Nursoy,2002)

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi;1950'lerde Deming'in Japon işletmelerine verdiği seminerlerle başlayan, Juran(1954),Feigenbaum(1956),İshikava(1962),Crosby'nin (1961) geliştirmiş oldukları yenilikçi yaklaşımlar ile içeriğini genişleterek günümüzde işletmelerin uygulamaya çalıştığı bir yönetim anlayışıdır. (Çetin, Akım, Erol,2001)

Toplam Kalite Yönetim Felsefesi bir dizi ilkeler ve yöntemler yumağıdır. Bu felsefenin özünde şunları bulabiliriz:

 • Hataları önlemek, onları sonradan bulup düzeltmekten daha kolaydır, ucuzdur ve güvencelidir.
 • Her çalışanın fikrinden yararlanmak, sadece bir kısım kişilerin fikrinden yararlanmaktan daha başarılı sonuçlar doğurur.
 • İyi yönlendirilirse, grup çalışmaları işleri daha çabuk geliştirir.
 • İşletmenin başarısı için müşterilerin tercihlerini gözetmek gerekir.
 • Kaliteli bir yönetim, kaliteli insanlarla mümkündür.
 • Hedef birliği sağlanırsa, sonuca daha kısa sürede ve daha emin bir şekilde varılabilir.
 • Tüketiciye kaliteli bir hizmet verebilmek için işletmenin içindeki birimlerin ve bireylerin de birbirlerine kaliteli bir hizmet verebilmeleri şarttır.
 • Dışarıdan sağladığımız mal ve hizmetlerde de yüksek kalite istiyorsak, tedarikçimizi kendi safımıza almalıyız.

Toplam Kalite Yönetiminin Kuruluşlara Sağlayacağı Yararlar

 1. Tüm düzeylerde hedeflere göre çalışma anlayışının gelişmesi,
 2. kârlılık düzeyinde, rekabet edebilirlik düzeyinde, Pazar payında artış,Müşteri odaklı tasarım yapılması,
 3. Ekip çalışması ve işbirliğinin geliştirilmesi,
 4. İş gören motivasyonunun artırılması,
 5. Maliyetlerde azalma, teslimat zamanlarına uygunluk
 6. Ortam koşullarının iyileştirilmesi. (Şimşek, Nursoy,2002)

Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri (Şimşek, Nursoy,2002)

Üst Yönetimin Liderliği ve Üst Yönetimin Sorumluluğu:
Bir işletmede başlayacak herhangi bir değişim, ancak yönetimin liderliğinde ve sorumluluğunda olabilir. Bu nedenle tüm yöneticiler önemli görevler düşmektedir. Toplam Kalite Yönetiminin'nin uygulamaya konması firmanın üst yönetimine düşen stratejik bir karardır. Toplam Kalite Yönetimi uygulanmasının işletme kültürüne zorunlu bir değişimi beraberinde getirmesidir.
Tüm Çalışanların Katılımı
Organizasyonun bütün üyelerinin gerek içinde çalıştıkları süreçlerin ve sistemlerin sürekli iyileştirilmesine çalışmaları, gerekse öneriler geliştirmeleri ve kararlara katılmaları Toplam Kalite Yönetimi sisteminin temel esaslarından biridir.
Sürekli Gelişme(Kaizen):
Kaizen'in mesajı evrenseldir:"Sürekli daha iyiyi yapmak, daha iyiyi üretmek ilkesini uygulayanlarla yarışabilmek için daha iyiyi yapmak daha iyiyi üretmek süreçleri sürekli iyileştirmek gerekir."Japon veya Uzakdoğu felsefesine göre hiçbir şey mükemmel değildir. Her şeyi daha ileriye götürmek mümkündür. Bu da iki önemli ilkeyi ortaya çıkarır: israfı azaltmak ve sorunları gizlemek yerine ortaya çıkarmak. Sorunlara saklamamak en ön koşuldur. Amaç; geçici önlemlerle o günü halledecek çözümü bulmak değil kalıcı çözümlerle yarını kurtarmaktır. Aksi halde sorun kısa bir süre sonra tekrar kendini gösterir(OYAK-RENULT; SEMİNER NOTLARI; S.12)
Müşteri Odaklı Olmak:
Toplam Kalite Yönetimi, kaliteyi tüm çalışanların ilgi ve sorumluluk alanına alarak, müşteri memnuniyetine ulaşmak için, ürün ve süreçlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen bir yönetim felsefesidir. Toplam Kalite Yönetiminin asıl hedefi ürün ve hizmetlerin kalitesini yükselterek daha memnun çalışanlar ve müşteriler elde etmek ve her alanda performansı yükselterek kârlılığı ve uzun vadeli rekabet gücünü elde etmektir.(Jarayam and Ahire,1998,p.192).Müşteri memnuniyeti kârlılıktan önce gelir.

Toplam Kalite Yönetiminin Evrimi:

Toplam Kalite Yönetiminin gelişmesi dört ana aşamada özetlenebilir:(Şimşek, Nursoy,2002)

Muayene:
Bir ürün veya hizmetin bir veya daha fazla karakteristiğin incelenmesi, ölçülmesi, denenmesi ve uygunluğunun belirlenmesi için bu bulguların istenen özelliklerle karşılaştırılmasıdır.
Kalite Kontrol:
Kalite için gerekli ihtiyaçları yerine getirmede kullanılan operasyonel teknikler ve aktivitelerdir.
Kalite Güvenliği:
Kusuru oluşmadan önleme esasına dayanmakta ve ürün hizmet süreç dizaynları üzerine yoğunlaşmaktadır.
Toplam Kalite Yönetimi:
Planlama ve koordinasyon, Üst yönetimin sorumluluğu, Müşteri odaklı olma, Performans ölçme, Toplam katılımı ve Sürekli gelişmeyi kapsar.

Benim görüşüme göre Toplam Kalite felsefesi; müşteri tatmini, kalite ve müşteri odaklı düşünmeyi amaç edinmelidir. Çalışanların katılımı, üst yönetimin sorumluluğu da unutulmamalıdır. Çalışanların yönetime katılımı, yüksek düzeyde doyum, işe ve örgüte bağlılık ve motivasyonu beraberinde getirir. Çalışanların başarısı işetmenin de başarısıdır sözünden yola çıkarsak verimlilik ve kar oranındaki artış kaçınılmazdır.

Japonya'da grev ilan eden bir fabrikaya giden araştırmacı Mackoy; kollarına siyah bantlar takmış bir grup işçinin yanından geçer ve "kim öldü?" diye sorar. Ustabaşı "bunlar grevdeki işçilerimiz" der. Böyle yaparak yönetimle fikir birliğinde olmadıklarını, üzüntülü olduklarını, ancak ellerinden bir şey gelmediğini anlatırlar. Ancak bu grev sırasında üretim kaybı yoktur. Çünkü işçiler maaşlarını alırlar ve kalite aynı değerdedir. (Gümüş,1999)

Organizasyonlarda Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması İçin Değişim Stratejileri ve İlkeleri

Organizasyonlarda Kalite Geliştirme Programının Uygulanmasının Nedeni ve Sonucu (Deming'in Kalite Zincir Reaksiyonu)

Toplam Kalite Yönetimi Uygulayarak Kalite Geliştirilmesinde Deming'in İlkesi:(Bozkurt, Asil,1995)

 1. Geliştirilecek ürün ve hizmeti tespit et,
 2. Ürün ve Hizmete talepte bulunacak tüketicileri belirle,
 3. Çalışma sürecini gözden geçir,
 4. Test ve uygulama sonuçlarını kontrol et,
 5. Elde edilen başarıyı ortaya koy ve çalışanları ödüllendir.

Kalite Geliştirilmesinde Juran'ın Aşamaları: (Bozkurt, Asil,1995)

 1. Organizasyonda kalite geliştirilmesine olan ihtiyacın ve fırsatın çalışanlar tarafından iyice anlaşılmasını sağla.
 2. Organizasyonda tüm çalışanları kalite geliştirilmesi konusunda eğit.
 3. Başarıları takdir et
 4. Sonuçları değerlendir ve analiz et
 5. Sonuçlara ilişkin bir başarı yâda puanlama çizelgesi tut.
 6. Organizasyonda başarı ve kaliteyi her yıl sürdürecek momentumu muhafaza et.

Benim görüşüme göre; Deming'in ilkelerinden olan "Elde edilen başarıyı ortaya koyma ve çalışanları ödüllendirme" Toplam Kalite süreci için oldukça önemlidir. Çünkü ödüllendirme, çalışana değer verildiğini, emeğinin karşılıksız bırakılmayacağını anlatmanın en güzel şeklidir.

 1. Çalışana değer verme
 2. Çalışanları ödüllendirme
 3. Verimlilikte artış
 4. Yüksek kalitede üretim
 5. Kar oranındaki artış
 6. Müşteri memnuniyeti
 7. İşletmenin amacına ulaşması gibi bir sıralama bence doğru olabilir.

Çelik Kralı Andrew Carnejie'ye "Elinizdeki tüm imkânları kaybetseniz acaba böyle bir sanayii yeni baştan ne kadar zamanda kurabilirsiniz?"şeklinde bir soru yöneltilir. Carnejie'nin cevabı ise "Eğer imkân ve tesislerden maksadınız fabrikaların fiziki kısmı, makine, tezgâhlar ise üç seneye varmaz daha mükemmel ve modern bir sanayii kurarım. Ancak bütün elemanlarımı, uzmanlarımı, mühendislerimi, işçilerimi kaybetmişsem işte o zaman sanayii kurmak için artık benim ömrüm yetmez demiştir.(Gümüş,1999)

Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim

Kişi grup veya örgütlerin performanslarını geliştirmeye yarayan planlı ve düzenli etkinliklere eğitim denir. Bir eğitim programının etkili olabilmesi için üst kademe yönetimin eğitime inanması desteklemesi ve eğitimin işletme kültürünün bir parçasını oluşturması eğitimin işletme strateji ve amaçlarına uygun ve en alt kademede alınan sonuçlarla bağlantılı olması eğitimin sistematik ve geniş şekilde ele alınması ve her kademede yeterli zaman ve bütçenin ayrılması eğitimin asla bir masraf değil yatırım olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

İnsan kaynakları eğitimi stratejisini yürürlüğe geçirmekle sorumludur. Kalite profesyonelleri insan kaynakları profesyonelleriyle kalite hakkında uzmanlıklarını paylaşmakla ve satış eğitimi için müfredat programı geliştirmek hakkında uzmanlıklarını paylaşmakla sorumludur.

Kalite için eğitimin başlıca öğeleri; müşterinin kim olduğu, ihtiyaçların ne olduğu, eğitim stratejilerinin ne olacağı ve müşeri ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitim konularının neler olacağıdır. Duyarlı organizasyonlar müşteri tanımlarına ve hedeflerine dikkatli bir biçimde yaklaşırlar ve kaliteli eğitimin bu hedeflere ulaşmak için nasıl olması gerektiğini inceler.

Kalite için stratejik eğitim planı geliştirilmelidir. Bu planın içeriği; kalite bilinci, yönetici eğitimi, yönetim eğitimi, teknik eğitim, kaynaklar, bütçeleme, kadrolama kavramları olmalıdır. Yapılan eğitimler değerlendirilmelidir. Değerlendirme sırasında eğitim sürecinin tamamına bakılmalıdır. İyi bir kalite eğitim değerlendirmesi; kalite eğitiminin amaçlarının temel iş hedefleriyle bağlantılı mı, kalite bağlantılı eğitim stratejisi kritik iş ihtiyaçları tarafından mı yürütülüyor; eğitim planları istenilen miktarda öğrenmeyi, doğru zamanda ve etkin olarak veriyor mu; eğitim hedeflediği sonuçlara ulaşabildi mi? sorularının cevaplarını ortaya koyar. (Çetin, Alım, Erol,2001)

Bence; eğitim bir davranış biçimidir. İnsan davranışını ortaya çıkarmak için yapılan bir eylemdir. Örgütler çalışanların eğitimine önem verdikleri sürece verimlilik sağlarlar.

Walt Disney ve Mc Donald's gibi büyük şirketlerde; çalışanları eğitmek ve geliştirmek için özel kurs ve okullar vardır. Mc Donald's şirketinde şirkete ait Hamburger Üniversitesi olduğu gibi. Şirket içi kütüphane kurarak, personelin gelişimine katkıda bulunulmalı. Başarı için doğru yerde doğru zamanda doğru bilgi ve beceriye sahip insanların bulunması gerekir. (Gümüş,1999)

Bence; bilginin öğrenilmesi kadar, o bilgiyi ne zaman, nerede, ne kadar kullanacağımız da çok önemli bir konudur. Yeni bilgi elde etme yâda mevcut olan bilgiyi kullanma ortaya çıkarma fırsatının kişilere tanınması kişinin kendine olan güveninin artmasına yardımcı olur. Çalışana tanınan eğitim hakkı sonucu, çalışanın bilgilenmesi ve bu bilgiyi kullanmasına izin verilmesi, kararlara katılması toplam kalite anlayışıyla bağdaşmaktadır.

"Sony" şirketi çığır açan Walkman kasetçaları piyasaya çıkardığı zaman altı ay içinde rakiplerinin boy göstereceğini biliyordu. Bu nedenle de Sony, Walkman'ı geliştirecek, yeni özellikler katacak ve böylelikle üstünlüğünü koruyacak planlı bir programın ikinci aşamasına hazır olmalıydı. Ve Sony yetkilileri bunu yaptılar."Modern dünyada kralların kudreti bilgidir" (Gümüş,1999)

Stratejik Kalite Yönetimi

Günümüzün küresel dünyasında evrensel standartla ulaşmanın ilk adımı, kalite anlayışını benimsemek ve kalite uygulamalarının sürekliliğini sağlamaktır.1950'lerde başlayan kalite yolculuğu 1990'larda müşteri odaklı bir yaklaşım olan Toplam Kalite Yönetimini ön plana çıkartırken, artık 2000'li yıllarda birlikte Toplam Kalite Yönetiminin bir uzantısı olan müşteri+çevre odaklı bir yönetim anlayışını getirmiştir. Bu yeni kalite anlayışı ise Stratejik Toplam Kalite Yönetimidir. 1990'larla birlikte Toplam Kalite Yönetimi olarak ele alınan bu kavram iç ve dış müşterilerin tatmin edilmesinde işletmelerde bölüm bazında değil bir bütün içerisinde uygulanan bir felsefe olarak karşımıza çıkmaktadır. (Madu, Kuei, Lin,1995 ) :

Toplam:
Herkesin Katılımı
Kalite:
Müşteri gereksinim ve beklentilerin tamamen karşılanması
Yönetim:
Kaliteli ürün-hizmet için bütün koşulların sağlanmasıdır.

Toplam Kalite stratejik bir kararla başlar ve basitçe ortaya konulan bu kararla dünya şartlarında rekabetin kilit noktasını oluşturur. Genel hatlarıyla strateji;"işletmede uzun dönemli amaç ve hedefleri belirleme ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis ederek uygun faaliyet programları hazırlama olarak tanımlayabiliriz. (A.D.Chandler,1962)

Stratejik Toplam Kalite Yönetimi yeni bir çağ ile birlikte değişen dünyanın yeni felsefesi olmuştur.

Stratejik Kalite Yönetimi Felsefesi

Stratejik Kalite Yönetimi Felsefesi; temelini Toplam Kalite Yönetiminden almış ve toplam sistem bakış açısı üzerine kurulmuştur. Bu felsefede kalite sadece müşterilere satılan ürün ve hizmetlerle sunulan bir içerik değil. Firmanın tüm performansının bir yansıması olarak görülmektedir.

Mc Donald's fast food zincirlerinin kâğıt poşetlerinin üzerinde "lütfen atığı kendi yerine atınız" ifadesi yer almaktadır.

Ünlü firma olan Perfetti Gıda'nın ürettiği Orbit cikletlerinin kâğıtları üzerinde, cikletin ağızdan çıktıktan sonra önce kâğıda sarılması sonra çöpe atılması gerektiğini gösteren çizim bulunmaktadır.

Stratejik Kalite Yönetimi, müşterilerinin isteklerine önem vererek daha iyi ve sıfır hatalı ürünler sunmayı hedeflerken çevreyi korumayı da göz önünde bulundurur. Bu yolla en iyi ürünler üretilirken müşteri ve çevre sağlığı en iyi biçimde korunmuş olur. Örneğin; Ford,"Focus" modelinin tasarım aşamasında hem tüketici beklentilerini anketler ile tespit ederek müşterilerin istekleri doğrultusunda bir model oluşturmuş hem de modelin üretiminde atık malzemeleri kullanarak çevreye olan saygısını dile getirmiştir. Focus'un koltuk döşemelerinde ve paspaslarında kumaşların lifleri, plastik aksamlarda ise pet şişeler kullanılmıştır. (Doğan, Eriş,2000)

Bence; Stratejik Kalite Yönetiminde uygulanması gereken firmayla müşteri arasındaki iletişim gerekliliğidir, çevreye duyulan saygı ve sosyal sorumluluktur. Araştırma sonuçlarına göre halkın büyük kısmının gözünde kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında en başarılı bulunan şirket Sabancı Holding.(Oktar,2005)

Bence; Stratejik Kalite Yönetiminde müşteri isteklerine önem vermek sıfır hatayla ürün sunma şirket stratejisi için son derece önemlidir. Aynı zamanda Çevrenin analiz edilmesi ile müşterinin ne istediğini anlama ve ona göre ürünü çıkartma daha faydalı ve karlıdır.

Ford Otomobil Firması; yeni modeli olan "Edsel" in üretimine geçmeden önce toplanması mümkün olan bütün ölçülebilir verileri toplamıştır. Eldeki veriler Edsel'in doğru pazarda doğru otomobil olduğunu göstermektedir. Ancak Amerikalı tüketicinin geliri ile belirlenmiş otomobili satın almaktan, zevki ile belirlenmiş otomobili satın almaya yönelişi gibi değişimin çalışmada gösterilmesi mümkün olmamıştır. Bu durum rakamlarla ifade edilinceye kadar geç kalınmış ve Edsel modeli üretilerek başarısız olunmuştur. Çünkü incelenmesi gereken kriterlerden biri olan "müşteri davranış tarzındaki değişiklikler " tahmin edilememiştir.(Gümüş, 1999) Bence; STKY ‘yi uygulayan firmaların rakiplerine oranla daha başarı olmaları için devamlı pazar araştırması ve kıyaslama yapmaları gerekmektedir. Özellikle ürettiği ürünü takip ederek daha yenisini daha iyisini meydana getirmek için çalışmalıdır ancak bu sayede bulunduğu pazarda ayakta kalabilme şansı artacaktır.

Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü

Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını ölçmek ve işletmeler arasında değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla, bazı kriterlerin geliştirilmesi gerekmektedir. TKY kavramı ile ilgili kesin bir tanım birliğine varılmadığı için, değerlendirme kriterleri konusunda da farklı ölçütlere rastlamak mümkündür. Bu ölçütlerden başlıcaları Malcolm Baldrige ödülü, Deming ödülü ve ISO 9000 standardı olarak sayılabilir.

Malcolm Baldrige Ödülü (MBÖ);Amerika Birleşik Devletlerin de kalitenin önemini vurgulamak, kalite bilincini arttırmak ve kalite konusunda başarılar elde etmiş Amerikan işletmelerini ödüllendirmek amacı ile 1987 yılında bir yasa ile oluşturulmuştur. Ödül sadece belirli bir ürün ya da hizmet için verilmemektedir. Her yıl iki ödül verilmekte ödüller üç ana kategoride dağıtılmaktadır. Bunlar üretim, hizmet ve küçük işletme kategorileri olarak belirlenmiştir.

Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü Kriterleri

Malcolm Baldrige Ödülü temel yedi kritere göre verilmektedir. Bu kriterler sırasıyla;

 • Liderlik
 • Bilgi ve Analiz
 • Stratejik Planlama
 • İnsan Kaynakları Geliştirme ve Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
 • Faaliyet Sonuçları
 • Müşteri Odaklılığı ve Müşteri Tatmini

Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü (MBNQA) Kullanmanın Faydaları

 • Ödül kriterleri, toplam kalitenin kavramsal prensiplerinin yerleşmesine ve bu kriterlerin uzman ekipler tarafından güncelleştirilmesine yardımcı olur.
 • Organizasyonların gelişmeye açık yönlerinin belirlenmesine yardımcı olur.
 • Ödül kriterleri değişik bakış açılarından sentez edilir sadece tek bir bakış açısı ile sınırlı değildir.

Avrupa Kalite Ödülü

1991 yılında Avrupa Kalite örgütü ve Avrupa Komisyonu'nun katkılarıyla Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından kurulmuştur. Model; müşterilerin ve çalışanların memnuniyeti ve toplum üzerindeki etki konularındaki başarının politika ve stratejilerin. Kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışı iler yönlendirilmesi ile sağlanabileceği ve böylece iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşabileceği esasına dayanmaktadır.

Tüsiad-Kalder Kalite Ödülü

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Kalite Derneği (KALDER) yönetim kurullarının işbirliği ve üyelerinin katkıları ile düzenlenmektedir. Kalite Ödülü ile ülkemizde kalite bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması, kuruluşların kaliteye yönelik çabalarının özendirilmesi ve başarılı kalite stratejilerinin tüm ülke yararına sunulması amaçlanmaktadır.

Bence; Kalite anlayışının gelişmesini yaygınlaşmasını ve şirketlerin daha verimli çalışmalarını arttırmak için verilen bu ödüller birer motivasyon niteliğindedir. Bu anlayışı ödüllendirme olarak nitelendirmek yerindedir. Çünkü nasıl ki şirketler çalışanlarını prim, sosyal yardım, düzenlenen eğlenceler vb. motive edici olaylarla ödüllendirme yoluna gidiyor ise; oluşturulan bu ödül kriterleri de şirketlerin verimliliğini arttırma yolunda gelişme göstermektedir. Ayrıca firmaların aldıkları ödüller bulunduğu pazarda ki başarısının da kanıtıdır. Pazar liderliğini ele geçirebilme ve devam ettirebilme için firmalar işi olabildiğince iyi yapmaya çalışmalıdır. Bunun kanıtı da aldığı ödüllerin kriterleridir.

Sonuç

Bence TKY; çalışanların tam katılımı ile en yüksek kalite hedeflerine ulaşmak için yararlanılan bir yönetim tekniğidir. Bir şirkette en üstte çalışan yöneticiden, en alttaki çalışanlara kadar herkesin kendi görev ve sorumluluklarını bilmesi, kalite hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeleri, müşteri memnuniyetinin sağlanması, sıfır hatayla üretimi amaçlamaları, şirketlerin kıyaslama(benchmarking)yapmaları, bir sorun olduğu zaman sorunu sadece o an için değil kökten çözmeye yönelmeleri, kaliteyi birinci amaç olarak görmeleri böylece müşteri memnuniyetini sağlamış olmaları ve bunun sonucu olarak da yüksek karlılık sağlamaları kaçınılmaz olacaktır. Tüketicilerin, özellikle günümüzün ekonomik sorunlarını göz önünde bulundurursak alım güçleri düşmüştür. Ancak buna rağmen kaliteli ürün almaktan vazgeçmemeleri kalitenin önemini vurgulamaktadır. Ürünlerin hem ucuz hem de kaliteli olması müşteri memnuniyetini ortaya çıkarır.

Toplumların ekonomik olarak kalkınabilmesi ve istenen refah düzeyine erişebilmesi için üretim yapması ve ürettiği ürünü üçüncü kişilere satıp gelir elde etmesi gerekir. Üretimin devam edebilmesi için de; bu satışın ve karşılığında elde edilen karın sürekli olması şarttır. Süreklilik için ise üretilen ürünün müşteri tarafından tercih edilmesi ve dolayısıyla değerli kılınması lazımdır.

Bence; tüketicinin ürünü talep etmesi iki şekilde oluşur. Eğer tüketicinin gereksinim duyduğu ürün birinci derecede bir ihtiyaç ise ürünün ekonomik kısmı ikinci plandadır. Eğer ürün ikinci derecede bir ihtiyaç ise ekonomik kısım birinci plandadır.1929 ekonomik buhranında krizin yok edilmesi için tüketicinin cebine para girmesi, paranın olabilmesi için iş istihdamının yaratılması, uzun ömürlü mal yerine kısa ömürlü mal üretilmesi ve satılmalı ki malın tüketimi hemen olsun böylece satışlar artsın. Maddi olarak da ucuz ürünler sunulursa piyasaya tüketici eskiyi atarken ürüne fazla para vermediği için düşünmeyecek ve yenisini alabilecektir. Bu durumda da kalite anlayışından söz etmek olanaksız olacaktır.

Değerin en önemli göstergesi, o malın kalitesidir. Kaliteyi belirleyen üretim süreçlerinin kaliteli olması. Yani üretimin her aşamasında kalitenin hedeflenmesi ve üretime katılan tüm unsurların bu amaca hizmet edecek şekilde tasarlanması ve uygulanmasıdır. Toplam Kalite Yönetimi ilkelerinin gittikçe daha yaygın bir biçimde benimsenmesi ve uygulanması, kaliteye verilen önemin en açık göstergesidir. Bir organizasyondaki önemli değişikliklerin tümü, gerçekten kararlı bir liderle mümkündür. Toplam kalite Yönetiminde üst yönetimin rolü çok büyüktür. Kalite geliştirme süreçlerine üst yönetimin katılımı ve kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri bir organizasyon içerisinde TKY uygulamalarının temel şartıdır.

Çalışanların katılımı ve uygun şekilde yetkilendirilmesi TKY'nin başarısı ile başarısızlığı arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Uygun şekilde yetkilerle donatılmış çalışanlar, bilgi ve becerilerini nasıl kullanacaklarını bilirler ve sorumluluk bilincini içerisinde iyi kararlar verebilirler. Çalışanların eğitimi sürekli gelişmeyi sağlamak için en önemli unsurlardan biridir. Kalite elde etmek için en iyi yatırım eğitimdir.

TKY ile verimliliği yüksek düzeye çıkaran işletmeler, insan faktörünün motive edilmesi ile birlikte teknolojinin yenilenmesini sağlayarak uluslar arası rekabette söz sahibi olabileceklerdir. Globalleşen dünyada, ulusal ve uluslar arası uyum, gerek teknoloji gerekse nitelikli insan gücü bakımından oldukça zordur. Rekabet etmenin ilk koşulu TKY uygulamasının yanında gelişen teknolojiye de eski teknolojinin yerine getirmek lazım. Rekabet için insanları TKY konusunda ikna etmek gerekir. Üretim işletmeleri TKY hakkında sürekli konferanslar, seminerler ve paneller düzenlemelidir. Bütün çalışanla bu programa katılmalıdır. Çünkü TKY bütün iş görenlerin birlik beraberlik içerisinde çalışmasıyla gerçekleşir.

Bence; kalite belgesi denilince akla ilk gelen ISO 9000 belgesi kalite standartlarıdır. Ancak bunun ne derece doğru kullanıldığı ya da güncelliğini yitirdiği gibi sorular kaçınılmaz hale geliyor günümüzde. Capital dergisinde okuduğum bir örnekte ISO sertifikasının ne derece kullanıldığı ve firmanın ISO denilince ne anladığı oldukça değişik bir şekilde anlatılmış.

James Womack, dünyanın önde gelen yönetim danışmanlarındandır. Ve "Türkiye'den Hatalı Bir Uygulama Örneğini "şöyle ifade etmektedir;

"Ben 1990'ların sonlarında Türkiye'ye geldiğimde çok sıra dışı bir örnekler karşılaştım. Şirketin ismini vermeyeceğim ama İstanbul'da verdiğim bir konferansın ardından bir yerli şirkete davet edildim. O şirketi ziyaret ettiğim gün de ISO belgelerini aldıklarını ve ISO sertifikasını astıkları güne denk geldi. Yönetim bu sertifikayı asmak için en uygun yerin neresi olduğunu bulmaya çalışıyordu. Sonunda mümkün olan en fazla sayıda çalışanın görebileceği bir yere asmaya karar vererek ISO sertifikasını, satılacak durumda olmayan, hatalı ürünlerin konduğu ve onarıldığı binanın tam tepesine astılar. İşin ilginç kısmı, o hafta içinde üretilmiş olan neredeyse tüm ürünler bu binanın içindeydi, yani ürünlerin çoğu hatalıydı. Bu ürünleri bir bant üzerine koyuyor, hatalı parçayı onarıyor ve tekrar paketliyor, gönderilmeye hazır hale getiriyorlardı. Şirketin genel müdürüne "ISO size ne gibi bir yarar sağladı?" diye sordum. Genel Müdür etrafına baktı ve "Bakın, gördüğünüz gibi biz hala kötü ürün üretiyoruz ama artık kötü ürün üretme sürecimiz tamamen belgeli hale geldi" dedi ve ardından da gülmeye başladı. Bu benim hayatımda duyduğum en komik şeydi." (Tekinay N.A.2005)

20.11.2005


Kaynaklar:

Şimşek M. Nursoy M.(2002),"Toplam Kalite Yönetiminde Performans Ölçümü", İstanbul, Hayat Yayınları
Gümüş M.(1999),"Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar",İstanbul, Alfa Yayınları
Doğan Ö.İ. Eriş E.D."Stratejik Toplam Kalite Yönetimi" Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,sayı:2,cilt:2 (2000)-Internet adresi:www.makalem.com-Toplam kalite Yönetimi Makale Arşivi
Aktan C.(1997),Değişim ve Yeni Global Yönetim, İstanbul, MESS Yayınları
Çetin C. Akım B.Erol V.(2001")Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi",İstanbul, Beta Yayınları
Bozkurt R. Asil N. "Kalite Politikası Oluşturma Süreci" Verimlilik Dergisi, MPM Yayını (1995)
Tekinay N.A. "ISO Belgeleri İşe Yarıyor mu?" "Capital" Aylık İş ve Ekonomi Dergisi, sayı:2 ,(2005)
Oktar E. "Strateji GfK Kurumsal Araştırmalar" "Capital" Aylık İş ve Ekonomi Dergisi" ,sayı:2,(2005)
Erol İ."Toplam Kalite Yönetimi ve Tam Zamanında Üretim Yaklaşımlarının Satın alma İşlevi İle İlişkilendirilmesi,Bütünsel Bir Yaklaşım Önerisi Olay Analizi" Endüstri Mühendisliği Dergisi, cilt:15,sayı:4,sayfa:2–18, Internet adres:www.makalem.com –Toplam Kalite Yönetimi Makale ArşiviNot: Yazılar konusundaki yorumlarınız için lütfen Yorum Yazın bölümümüzü kullanın.

Yazar : Tuğba Bayazit
Son Güncelleme : 20 Şubat 2006, Pazartesi
Sayfa Sürümü : 1
Okunma Adedi : 14,252
Son Okunma : 2018-02-19 16:49:06
Kaynaklar : http://www.dream.gen.tr/txt/ekonomi/toplam_kalite_yonetimi.html

Duvara Açılan ProjelerToplam Kalite YönetimiKriz Yönetimi 2
© [Site Haritası]
| Makaleler | Seyir Defteri | Kaynaklar | İndirin | İletişim |

RSS dosyasını görmek için tıklayınız. RSS dosyasını görmek için tıklayınız.XML versiyonu için tıklayınız WAP versiyonu için tıklayınız Bu site DyNA İçerik Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır.
İsmail KIRBAŞ ile Tasarım Yolculuğu Anasayfa İsmail KIRBAŞ ile Tasarım Yolculuğu Anasayfa İsmail KIRBAŞ ile Tasarım Yolculuğu Anasayfa
ismail kırbaş ile web sitesi tasarimi sitemap ismail kırbaş ile web sitesi tasarimi sitemap
  Sitemizde 4 kişi çevirimiçi | Bugün =133 | Dün =187 | Bu Ay=3,448 | Günlük En Fazla=1,109 tekil ziyaretçi