Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı - İsmail KIRBAŞ ile Web Sitesi Tasarımı
İsmail Kırbaş ile Tasarım Yolculuğu [AnaSayfa] İsmail Kırbaş ile Tasarım Yolculuğu [AnaSayfa] İsmail Kırbaş ile Tasarım Yolculuğu [AnaSayfa]
 Site Haritası 
 
Site Map
Ana SayfaYeriniz | Ana Sayfa | Makaleler | Danışmanlık ve Yönetim | Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı

Diğer Yazılar
Koç kimdir, katma değeri nedir?
Yöneticilik Dersleri
CE İşareti ve ISO Belgesi
ISO 18001-14001
HACCP Nedir?


E-posta Gönderin Yorum Yazın
Güvenlik Kodu:2739Güvenlik Kodu:2739Güvenlik Kodu:2739Güvenlik Kodu:2739
En Son Okunan 10 Makale
  1. Motivasyon Stratejileri
  2. Ambalaj Tasarımının Önemi
  3. Renklerin Dili - Beyaz
  4. İş hayatı
  5. Kadın & Erkek
  6. B2B nin Avantajları
  7. Hangi Meslegi Tercih Edelim?
  8. Motivasyon İpucları
  9. Site Haritası
  10. PHP ye Giriş 2
 
Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı >
Yazı Tipi KüçültYazı Tipi BüyütAna SayfaYazıcıdan ÇıkarPDF Belgesi Olarak GörüntüleFavorilerime EkleArkadaşıma Tavsiye EdeceğimRTF (Word Dokümanı) olarak görüntüle

Son zamanların popüler kelimesi danışmanlık. En popüleri de Yönetim Danışmanlığı.
Peki yönetim nedir? Danışmanlık nedir? Sahiden yönetim danışmanlığı diye bir meslek var mıdır? Kimler yapabilir? Nasıl yapabilir?
Kelimelerin ve kavramların içini boşalttığımız bir ortamda, fazlaca yapılan kelime oyunları arasında neyin ne olduğunu nasıl ayırt etmeli?
Muhasebe, finans, yönetim, işletmecilik, yeni yönetim teknikleri, işletmecilik konusunda müşavirlik, yönetim muhasebesi, müşavirlik, yönetim danışmanlığı, maliyet muhasebesi, danışmanlık, mali müşavirlik, yönetim sistemleri danışmanlığı vs. vs…
Yukarıda birbirine yakın, birbiriyle ilişkili ve belki aynı şeyi iki farklı yerden gören ancak, kavram farklılaştırmasıyla iki ayrı iş gibi algılanması istenen kelimeler sıralı. Kelimelerin anlamını incelemek, meslek olarak bakmak ve o zaviyeden değerlendirmek gerekir.

MESLEK KAVRAMI
Öncelikle meslek nedir?
Meslek; bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş, uğraş, birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, bir fikir çevresinde toplanmış çeşitli bilgiler, dizge, sitem anlamlarına gelir.
Kelime anlamına baktığımızda meslek, birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği olarak ana karakterini ortaya koymaktadır. O halde, mesleğin bilimsel veya felsefi tabanı olmalı, bir tek bilgiden değil bilgiler birliğinden oluşmalıdır.
Kumaştan anlayan, bedene göre ölçü almasını, kalıp çıkarmasını bilen, vermek istediği şekle göre kumaşı kesip, parçaları bu amaç doğrultusunda diken terzi, bir meslek sahibidir. Çünkü, birbiri ile bağlı bilimsel veya felsefi çeşitli bilgileri bilmekte ve bunları bir amaç için bir araya getirerek uygulayabilmektedir. Ölçü almayı bilmek gibi temel bir bilgi eksikliği, onun bu işi yapmasına ve dolayısıyla da meslek sahibi olmasına engeldir.

İŞLETME ve İŞLETMECİLİK
İşletme; işletmek işi, tarım, sanayi, ticaret, bankacılık gibi iş alanlarında kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum, bu kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi, iş yeri anlamlarına gelir.
İşletmenin bir çok amacı yanında en temel amacı kâr etmektir. Ve bu en temel amaca ulaşmak için de, aynen meslekte olduğu gibi, bilgiler bütünü bu amaç için bir araya getirilir. Hatta birçok mesleği bünyesinde barındırır ve bu birlikteliği idare edecek olan yeni bir mesleği ortaya çıkarır. İşletmecilik…
İşletmecilik; bir işletmeyi yönetme işi anlamına gelir. Yönetim ise; yönetmek işi, çekip çevirmek, idare etmektir.
Bu yeni "meslek" -yani işletmecilik- de diğer meslekler gibi birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği ve bu fikir çevresinde toplanmış çeşitli bilgileri bilmeyi gerektirir.  Örgüt kuramına göre, işletmeyi; finansman, muhasebe, üretim, pazarlama, personel, yönetim, organizasyon, ar-ge, reklam ve halkla ilişkiler gibi temel fonksiyonlarda gruplandırabiliriz. Bu fonksiyonlara bakarak, işletme'yi, mesleğin üstü bir kavram olarak ele almak yanlış olmayacaktır.
İşletmelerde performansın ilk gereği,ekonomik performanstır. İşletmenin temel amacı kâr elde etmek olduğuna göre, işletmecilik, yani yönetim mesleği, ilgili olduğu meslekleri bilmenin yanında, temel olarak da "kâr" kavramı etrafında toplanmış bilgiler bütünü ile ilgili konuları bilmeyi gerektirir.

YÖNETİM veya İŞLETMECİLİK
Kelime olarak yönetim; yönetmek işi, çekip çevirmek, idare etmek anlamına gelir. İşletmecilik; bir işletmeyi yönetme işi anlamına gelir. İşletmede ise yönetim, amaçların saptanması, gerçekleştirilmesi ve sonuçların ölçülmesi anlamına gelir. Yönetim, önce organizasyonun görev ve amaçları ile başlamaktadır.
Yönetici, işletmenin temel fonksiyonlarındaki meslek bilgilerini bilmek durumundadır. Yönetmek işi bu mesleklerden ayrı bir iştir, ancak, asla bu mesleklerden bağımsız olduğu söylenemez. Belki, yönetimin, bu alt meslekleri de ihtiva eden daha genel bir üst bilgi ve meslek seviyesi olduğu söylenebilir.
Yönetim, üretimin belirleyici faktörü haline gelmiştir.  Finans, üretim, pazarlama, muhasebe gibi işletme fonksiyonlarını yöneten bir genel yönetici, yönettiği bu meslekleri bilmelidir ki, iyi yönetebilsin.
Yöneticiyi araç kullanan bir şoföre benzetirsek, fren pedalı, gaz pedalı, vites, dreksiyon gibi unsurları bilmeden ve kullanmadan arabayı, yani işletmeyi, yönetmesi mümkün değildir.
Bir işte iyi olmakla, iyi bir yönetici olmak arasında çok az bağlantı vardır. En iyi üst düzey yöneticiler, çok sayıda bölümde çalışma deneyimi kazanmış olan kişilerdir.
Yönetimin fonksiyonları; planlama, örgütleme, yön verme, koordinasyon, politika, denetim, karar verme, motivasyon ve yeniliktir. Yönetimin fonksiyonları ihmale gelmez.
Bilgi, özellikle ileri düzeyde bilgi, her zaman uzmanlaşmış bilgidir. Tek başına hiçbir şey üretmez. Peter F. Drucker yıllar önce şunları öngörmüş. Yeni muhasebe fabrikanın içindeki ve dışındaki yöneticileri imalat kararlarını alırken ticari karar alırmışçasına davranmak zorunda bırakacaktır. Maliyet muhasebesi olmadan diğerlerinin başarılı olması mümkün değildir. İmalattaki her yönetici bundan sonraki on yıl içinde mühendislik, insan yönetimi ve işletme iktisadını imalat prensipleri ile entegre eden bir bilim dalı öğrenmek ve uygulamak zorunda kalacaktır.

BİLGİ
Bilgi; insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malûmat, vukuf anlamlarına gelir. Veri ise; bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge anlamına gelir.
Bilgiyi, kullanılan ve üretilen bilgi olarak ayırmak; bilginin gerekliliği ve işlevini anlama bakımından daha faydalı olacaktır. Meslek için gerekli olan temel taşı niteliğindeki bilgiler, öğrenilen, kendini yenilemek ve gelişmekle birlikte, "kullanılan" bilgilerdir. Meslekteki kullanılan bilgi ile ulaşılan üretilmiş bilgi, bir başka meslek için kullanılan bilgi olacaktır.
Muhasebecinin mesleğini yapması için gereken bilgi bir temeldir. Bu bilgi ile, mali kayıtları sistematik olarak bir amaç doğrultusunda düzenler. Bu işlemi yaparken de bununla ilgili çeşitli bilgiler öğrenir. Öğrendiği bu bilgiler de "bilmek"tir. Var olan temel mesleki bilgisi ile işini yapaken, işle ilgili yeni bilgiler öğrenmiştir. Buraya kadar üretilen şey "iş"tir. Elinde sistematik olarak işlenmiş veriler ve veriler hakkında öğrendiği yeni bilgiler vardır. İşte, bu aşamada, tasnif edilmiş, sistematik olarak işlenmiş verileri, öğrenilmiş bilgisi ile değerlendirmeye tabi tutarak, yeni bir bilgiye ve hükme ulaşır. Bu bilgi "üretilmiş" bilgidir. Bu bilgi, karar mekanizmalarında, yönetim süreçlerinde, poitika ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılacak ve sonuçları etkileyecektir.
Piyasalardaki gelişmeye paralel olarak muhasebe, defter tutmaktan çıkarak, analiz ve kontrol haline geldi. İşletmenin diğer fonksiyonlarından farklı olarak muhasebe, diğer birimler için bilgi üreten ve diğer birimleri besleyen bir işleve sahiptir. Bu işlevinden dolayı da yönetimin en fazla ihtiyaç duyduğu, olmazsa olmaz bir olgudur.
Bilgi toplumunda ekonomiye temel oluşturan şey bilgi tabanıdır. Bilgi yeni bir yönetim çeşidi demektir. Karar ve yönetim için gerekli olan bilginin toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi, dağıtım ve kullanımı "bilişim" olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerde bilgiyi toplayan, tasnif eden, arşivleyen, ilgili birimlere göre değerlendiren ve karar süreçlerinde kullanmaları için bilgi üreten "muhasebe sistemi" için,  "işletme bilişimi"dir diyebiliriz.

MÜŞAVİR veya DANIŞMAN
Kelime olarak danışman; bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir anlamına gelir. Danışmanlık ise, danışmanın yaptığı iş, müşavirlik anlamına gelir.
Geçici bir süre içinde, sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübeyi kullanarak, çalışma yaptığı kuruluşta bu kuruluşun iş yapma alışkanlıklarından, yapısından ve kültüründen bağımsız olarak, önceden belirlenmiş bir konu üzerinde çalışarak bu çalışmanın sonuçlarını yöneticinin dikkatine sunan kişiye danışman denir.
Müşavirlik bir meslektir. Ve danışmanlık yapılan konu ile ilgili, bilimsel veya felsefi bilgiler bütününü bilmeyi gerektirir.
Peki, ya yönetim danışmanlığı?
Yönetim danışmanlığı, yönetim ile ilgili alanların tümünü içine alır. Yönetim danışmanın, yönetim kapsamına giren alanların bir veya birden fazlasında uzman olması gerekir. Yönetim teknikleri, bilgi teknolojisi, ölçüm ve kontrol metodları, analiz, finansal yönetim, denetim ve planlama konularında temel bilgilere sahip olmalıdır. işletmenin çalışmasında ortaya çıkan insan faktörü ile ilgili konularda ve yönetim-organizasyon teorisi konusunda bilgili, şirket kültürü ve geleneklerin değişim süreci üzerindeki etkilerini kestirebilecek tutarlı bir anlayış, deneyim ve birikimi olmalıdır. İş idaresi, muhasebe ve genel ticaret uygulaması ile ilgili temel bilgileri bilmelidir.
Yöneticinin, Müşavirinden birden fazla beklentisi vardır. Bu nedenle müşavirin (danışmanın) ve ekibinin birden fazla uzmanlık alanında becerisinin olması, en son gelişmeleri takip edebilmesi ve kuruluşun ihtiyaçlarını tam olarak teşhis edebilecek kapasitede olması gerekir.
Yönetim danışmanının bilmesi gereken en temel konu ise muhasebedir. Muhasebe bilgisinin, genel bilgi olmakla kalmayıp, ileri seviyede olması gerekir. Çünkü muhasebe, işletmenin veri toplama, işleme, ölçme-değerlendirme ve bu verileri yeni bilgiler haline getirme işlevlerini yürütür. Muhasebenin vereceği doneler, yönetim süreçlerinin her aşamasında, yöneticinin kararlarını etkileyecektir. Bunun yanında; Vergi mevzuatı, yatırım mevzuatı, kambiyo mevzuatı, Ticaret, Borçlar, Medeni Kanun vb yasalar, Uluslarası ve Türkiye muhasebe standartları, gümrük mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı, sosyal sigorta mevzuatı, İş Kanunu gibi, yönetim kararlarını doğrudan etkileyen diğer konular  da bilinmelidir.
Peki, her isteyen Yönetim danışmanlığı yapabilir mi?
"Atın kuyruğuna bacak derseniz, atın kaç bacağı olur?"
Veterineriniz yada psikologunuz, yönetim danışmanlığı yapmaya başlarsa!..
Dişlerimizi, Heykeltraşa değil de, Diş Hekimine muayene ve tedavi ettiririz. Peki, işletmemizi kime tedavi ettiriyoruz? Sağlık sorunlarını Doktora, hukuk sorunlarını Avukata danışmak ne kadar mantıklı ve akılcı ise, işletme sorunlarını da Mali Müşavire danışmak o kadar mantıklı ve akılcı bir yaklaşım olacaktır.
"Atın kuyruğuna bacak demeniz, atın dört bacağı olduğu gerçeğini değiştirmez."

MESLEKİ YETERLİLİK
Günümüzde, meslekler, belli bir düzen içinde tasnif edilmiştir. Gerek Devlet gerek de meslek kuruluşları tarafından belirltilen şartlar dahilinde, mesleğiniz için gerekli bilimsel veya felsefi bilgiler bütününü bilmeniz ve bu yeterliliği ispatlamanız istenir. Hatta bir çok meslek, Uluslararası standartlara bağlanmıştır. Uluslarasası muhasebe standartları gibi.
Berberinizin duvarına gururla astığı bir ustalık belgesi vardır. Veya marangozunuzun, demircinizin… Dikiş makinasını kullanan işçinin bile bir mesleki yeterlilik sertifikası vardır.
Peki ya kendini "yönetim danışmanı" olarak tanıtan kimsenin yeterliliğini hiç sorguladınız mı?

3568 sayılı MESLEK YASASI
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanununda meslek mensubu olabilmenin genel ve özel şartları belirtilmiştir. Kanundaki bu ünvanlardan birine hak kazanabilmeniz, bu genel ve özel şartları taşımanız, stajı başarı ile tamamlamanız ve sınavlarda mesleki bilgi yeterliliğinizi ispatlamanız ile mümkündür.
Yasada, Mali Müşavirlik mesleğinin konusu;
-Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işlerini yapmak,
-Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
-Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerleri düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktır.
Yukarıda sayılan işleri; bir işverene bağlı olmaksızın yapanlara "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" denir.
En başta, mesleklerle ilgili, kavram farklılaştırmasıyla iki ayrı iş gibi algılanması istenen kelimelerden bahsetmiştim. Yukarıda değindiğimiz tanımlara geri dönersek; İşletmecilik, bir işletmeyi yönetme işi anlamına geliyor. Müşavirlik, danışmanlık anlamına geliyor. İşletmecilik konusunda müşavirlik de, yönetim danışmanlığı anlamına geliyor.
Yasanın, mesleğin konusu ile ilgili olan, 2. Maddenin (c) bendindeki "…muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak" ifadesini incelemek gerekir.
Yasada belirtildiği şekliyle; yönetim danışmanlığı ayrı bir meslek değil, Mali Müşavirlik mesleğinin konularından biridir. 3568 sayılı meslek yasasında Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin konusu ve önemli bir unsuru olan "yönetim danışmanlığı", kelime ve kavram oyunları ile yetkisiz ve yetersiz ellerde haksız kullanılıyor.
Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yetkili olmayanlar, meslek mensuplarının çalışma konularına giren işleri yapamazlar.
Aynı yasanın 3.Maddesinde, Meslek ünvanının haksız kullanılması başlığında, "Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ünvanlarının veya bu unvan veya kavramlarla karışacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare veya remizlerin kullanılması yasaktır. Odalar yukarıdaki fıkraya aykırı davranışları öğrendiklerinde Cumhuriyet savcılığına bildirmek mecburiyetindedirler" denilmektedir.

SONUÇ
Yönetim Danışmanlığı (işletmecilik konusunda müşavirlik), Mali müşavirlik mesleğinin konularından biridir. Mali Müşavirlik Mesleği şemsiyesi altında uzmanlaşma alanı olarak algılanması daha doğru olacaktır. Türkiyedeki yasal düzenleme de bu doğrultudadır. İşletmecilik konusunda müşavirlik yaptığını söyleyen ve meslek mensubu olmayan kişiler, yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmektedirler.
Eş anlamlı kelime oyunları ile meslek farklılaştırılmasına izin verilmemeli ve Mali Müşavirlik mesleğinin tapulu alanına gece kondu yapılmasına göz yumulmamalıdır.
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşaviler, mesleklerinin uhdesinde ve yasal hakları olan bu konuya sahip çıkmalıdırlar. Meslek odaları, kanundan doğan yetkilerini kullanarak, bu konuda gereken yasal mücadeleyi vermelidir. TÜRMOB, hem yasal mücadele, hem de bu hizmetleri alan müşterilerin bilinçlendirilmesi için gereken çalışmaları ivedilikle yapmalıdır.
Danışmanlık hizmeti alanlar yada danışmanlık hizmeti aldığını sananlar,  danışmanlarının bilgi yeterliliği ve mesleki yetkinliğini sorgulamalıdırlar.

Ocak/2004  DENİZLİ
E-Yaklaşım Dergisinin Temmuz 2004 sayısında yayımlanmıştır.
Bursa SMMM Odası Bilanço Dergisi / Eylül - 2004 / Sayı: 62Not: Yazılar konusundaki yorumlarınız için lütfen Yorum Yazın bölümümüzü kullanın.

Yazar : Ali İhsan BAYIR
Son Güncelleme : 18 Mart 2006, Cumartesi
Sayfa Sürümü : 1
Okunma Adedi : 14,800
Son Okunma : 2018-02-21 07:19:06
Kaynaklar : http://www.aliihsanbayir.com/DiscView.asp?mid=6&forum_id=3

Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı Koç kimdir, katma değeri nedir?
© [Site Haritası]
| Makaleler | Seyir Defteri | Kaynaklar | İndirin | İletişim |

RSS dosyasını görmek için tıklayınız. RSS dosyasını görmek için tıklayınız.XML versiyonu için tıklayınız WAP versiyonu için tıklayınız Bu site DyNA İçerik Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır.
İsmail KIRBAŞ ile Tasarım Yolculuğu Anasayfa İsmail KIRBAŞ ile Tasarım Yolculuğu Anasayfa İsmail KIRBAŞ ile Tasarım Yolculuğu Anasayfa
ismail kırbaş ile web sitesi tasarimi sitemap ismail kırbaş ile web sitesi tasarimi sitemap
  Sitemizde 8 kişi çevirimiçi | Bugün =25 | Dün =146 | Bu Ay=3,808 | Günlük En Fazla=1,109 tekil ziyaretçi