İkna Sanatı - İsmail KIRBAŞ ile Web Sitesi Tasarımı
İsmail Kırbaş ile Tasarım Yolculuğu [AnaSayfa] İsmail Kırbaş ile Tasarım Yolculuğu [AnaSayfa] İsmail Kırbaş ile Tasarım Yolculuğu [AnaSayfa]
 Site Haritası 
 
Site Map
Ana SayfaYeriniz | Ana Sayfa | Makaleler | İletişim Üzerine | İkna Sanatı

Diğer Yazılar
Kitle İletişim Araçları
Kitle İletişim Dili
Etkili İletişim Becerileri
Beyin Fırtınası -1
Beyin Fırtınası -2
Çocuklarla Etkili İletişim
İletişim Türleri
Kitle İletişim Araçlarina Eleştirel Bir Yaklaşım
İkna Etmenin Basit Kuralları
İkna Edici İletişim
İletişim ve Beden Dili
Beden Dilinin İletişime Etkisi
Dünden Bugüne İletişim Araçları
İnternet Perspektifinde Sosyalleşme
İletişim ve Maskeler
Gençler ve Şiddet
Kitle İletişim Araçlarının Birey Üzerindeki Etkileri
Kitle İletişim Araçlarının Etkileri


E-posta Gönderin Yorum Yazın
Güvenlik Kodu:2183Güvenlik Kodu:2183Güvenlik Kodu:2183Güvenlik Kodu:2183
En Son Okunan 10 Makale
  1. Tasarım & Grafik Tasarım
  2. Danışmanlık ve Yönetim
  3. Koç kimdir, katma değeri nedir?
  4. Renklerin Dili
  5. Reklam ve Pazarlama
  6. HACCP Nedir?
  7. 10 Maddede Kullanıcı Odaklı Tasarım
  8. Dr. Hakkı Öcal
  9. Elektronik İmza Nedir?
  10. Site İçi Arama
 
İkna Sanatı>
Yazı Tipi KüçültYazı Tipi BüyütAna SayfaYazıcıdan ÇıkarPDF Belgesi Olarak GörüntüleFavorilerime EkleArkadaşıma Tavsiye EdeceğimRTF (Word Dokümanı) olarak görüntüle

Günümüz işletmelerinde, komuta kontrol çağının zamanını doldurmuş olması, sorgulanmamış otoritenin kabul edilmiyor olması ikna becerisinin önemini gözler önüne sermektedir. Dünyada bilginin ve insanın öneminin artması ve çalışanların fikirlerinin serbeslik kazanması hiyerarşiyi aşındırmıştır. Bu temel değişimler ile günümüzde çalışma, insanların sadece ne yapacaklarını değil ama niçin yapacaklarını da sordukları bir ortamda gerçekleşmektedir.Bu niçin sorusunun cevabını verebilmek ikna etmek demektir. İkna, bir fikri kabul ettirmek yada karşısındakilerin sizin görüşünüzü benimsemesini sağlamak değil, başkalarından birşeyler öğrenme ve ortak bir çözümü görüşme sürecidir.Fakat iknayı bir çok insan yanlış anlar ve ondan tam olarak yararlanamaz. İkna aslında insanları paylaşmadıkları bir görüşe yöneltmeyi gerektirir. Tabii ki bu yalvararak veya kandırarak olmaz. Tersine dikkatli bir hazırlığı gerektiren uygun bir şekilde formülasyonu, bunları destekleyen somut kanıtların sunulması ve dinleyicilerinizle duygusal uyum sağlanmasını gerektirir.

Böylelikle ikna bir öğrenme süreci haline gelir. Üç evreden oluşur:
- Buluş
- Hazırlık
- Diyalog

Bu evreler içerisinde ikna etmeye çalışacak kişi, dinleyecek kişiler ve savunulacak görüş için önceden büyük bir araştırma ve planlama sürecine girer. Kişi görüşmeye başlamadan önce görüşünü iyice irdelemelidir.

Diyolog aşamasında ise, ikna süresinden önce ve bu süreç sırasında gerçekleşir. İkna sürecinde önceki diyolog ile kişilerin görüşleri, kaygıları ve perspektifleri öğrenilibilir. İnsanları savunduğumuz görüşün olumlu yönlerini görüşmeye, tartışmaya, daha sonra geri iletim vermeye ve alternatif çözümler getirmeye yönlendirmektedir.

Bunların sonucunda kişi,ortak bir çözüm yolu üretebilmektedir. Bu da diğer kişilerde güveni artırmaktadır.Başarılı bir ikna sürecinin dört aşaması vardır:

- Güvenilirlik Sağlama
- Ortak Zemin Bulmak
- Canla Kanıtlar Sağlamak
- Duygusal Bağlantı Kurmak

Güvenilirlik Sağlama
Güvenilirlik İkna becerisinin temel taşıdır. O olmazsa ikna edcek kişiye aldırış bile edilmez. Yapılan araştırmalarda, çoğu yöneticinin kendi güvenilirliğini - genellikle bir hayli abartma alışkanlığının olduğunu- göstermektedir.Güvenilirliğin iki kaynağı vardır.
-Uzmanlık
-İlişkiler

Uzmanlık: Yargıların sağlıklı oluşuyla ya da önerilerdeki bilgi enformasyon sağlamlığıyla tanıma insanların uzmanlık birikimlerine değer verilir.

İlişki: Güvenilirliği sahip kişilerin başkalarının çıkarlarına kulak verme ve o çıkarlar için çalışma konusunda kenilerine güvenilebileceğini ortaya koymuşlardır. Dürüstlükleri istikrarları ve güvenilirlikleri tanınan insanları ikna söz konusu olduğunda üstünlüğe sahiptirler.

Uzmanlık ve ilişkilerin yönünden kişilerin nerede olduğunu görmeleride oldukça önemlidir. Uzmanlıkla ilgili kişilerin kendilerine şu soruları sormaları gerekir.
- Önerdiğim strateji, ürün yada değişim konusunda ki bilgi birikimimi başkaları nasıl algılayacaklar?
- Bu alanda başkalarının bildiği ve saygı duyduğu bir başarı grafiğim var mı?

Sonra, ilişkilerdeki güvenilirliğiniz derecesini değerlendirmek için, kendinize şunları sorun:

- İkna etmeyi düşündüğüm kişier beni yararlı, güvenilir ve destekliyici buluyor mu?
- Bu tür konularda beni duygusal, entellektüel ve politik yönden  kendileriyle uyum içinde bir insan olarak görecekler mi?
Çoğunlukla yukarıdaki alıştırma kişilerin zayıf yönlerini görmede kişilere yardımcı olmaktadır.Bu soruları sadece kişinin kendisinin cevaplamaması gerekir. Güvendikleri iş arkadaşları ie bu testi yapmalıdırlar.

Uzmanlık yönünden zayıf ise kişiler aşağıdaki seçenekleri uygulamalıdır.
- Savunduğumuz görüş hakkında uzmanlık birikimi olan kişilerle görüşün.
- İş başında deneyim kazanmaya çalışın
- Bir danışmandan yardım isteyebilirsiniz. Ayrıca firmadaki uzmanlardan da yaralanabilirsiniz.
- Dış enformasyon kaynaklarından yararlanabilirsiniz.
- Pilot projeler gerçekleştirin.

İlişki açığını kapatmak için:
- İkna etmeyi düşündüğünüz önemli kişilerin hepsiyle tek tek görüşmek için ciddi bir çaba harcamalısınız.
- Sizi dinleyecek kişilerle iyi ilişkileri bulunan ve sizinle aynı görüşleri taşıyan iş arkadaşlarınızı devreye sokmalısınız.

Ortak Zemini Saptamak
Güvenilirlik yüksek olsa bile savunduğunuz görüşün, ikna edeceğiniz insanlara yine de etkileyici bir şekilde seslenmesi gerekmektedir.
Burada temel ilke, söz konusu olan ortak yararların saptanmasıdır.
Bazı durumlarda ortak yararlar belirgin değildir. Bu durumda ikna becerisi yüksek kişiler görüşlerini düzeltirler. Önemli olan ortak zeminin bulunmasıdır.
Ortak zeminin saptanmasında önemli olan, size kulak verecek kişilerin çok iyi tanınmasıdır.
İkna beceresi olan kişiler, onlar için önemli konular hakkında enine boyuna araştırma yaparlar . Bu yaklaşım sayesinde ikna edecekleri kişilere çekici gelen çerçeveler geliştirirler.

Kanıtlar Sağlamak
Araştırmalara göre, ikna becerisine sahip kişiler dili özel bir biçimde kullanırlar. Örneklerden, hikayelerden, benzetmelerden ve kıyaslamalardan yararlanırlar.
İkna durumunda, araştırmalara göre sayısal verilerden ibaret raporlar, anlamlı ve dikkate değer bulunmamktadır. Rakamlar duygusal etki yaratmaktadır. Oysa ki hikayeler ve canlı bir dil ve benzer durum örnekleri bulunuyorsa çok büyük bir etki yaratmaktadır. Dinleyicier kendilerine sunulan bilgiyi canlılığı oranında özümsemektedir.

Duygusal Bağlantı Kurmak
İş dünyasında, çalışanların kararları akılları ile aldıklarını düşünmekteyiz. Aslına bu kararlarda duyguların devrede olduğunu görebiliriz.
İkna becerisi olan kişiler bunun farkındadırlar ve savundukları görüş için;
- kendi duygusal bağlılıklarını gösterirler.
- Görüşleri ne olursa olsun, duygusal tutumlarının tonunu dinleyicilerin mesajı alma yeteneğine göre ayarlar.
Hiçbir ikna çabası duygular olmadan başarılı olamaz, fakat duyguların gereğinden fazla olması da gereğinden az olması kadar olumsuz etki yaratmaktadır.

İknanın Gücü
İkna kavramı, iktidar kavramı gibi genellikle kafakarıştırır. Bu kavram yanlış kullanıldığında da cok tehlike olmaktadır.İkna ile insanlar çok büyük bir güç elde edebilirler. Burada önemli olan insanların iknanın gerçek doğasının Ğinandırmak ve benimsetmek değil, öğrenmek ve görüşmek demek olduğunu- kavraması gerekiyor.
Araşırmaların sonucuna göre çoğu yönetici ikna konusunda çok başarısız olmuşlarıdır.Çok rastlanan dört hatalı tutum şunlardır.

1. Görüşlerini başlangıçtan itibaren, zorla benimsetmeye çalışırlar.
2. Uzlaşmaya direnirler

İknanın sırrını büyük gerçekler ortaya atmakta yattığnı sanırlar.
İknanın bir kerelik bir çaba olduğunun kanısındadırlar.

Sonuç
İkna, bir fikri kabul ettirmek yada karşınızdakilere sizin görüşünüzü benimsemesini sağlamak değil, başkalarından birşeyler öğrenme ve ortak bir çözümü görüşme sürecidir.
İkna kavramının yanlış kullanımı kişilere başarısızlık veya sahte başarı verirken ikna santını iyi kullanmak ise insanlara iyi bir iletişim, güç, tanınma, saygı ve büyük başarılar kazandırbilir.Not: Yazılar konusundaki yorumlarınız için lütfen Yorum Yazın bölümümüzü kullanın.

Yazar : Süheyla Gürsözlü
Son Güncelleme : 25 Mart 2007, Pazar
Sayfa Sürümü : 3
Okunma Adedi : 11,968
Son Okunma : 2018-02-19 18:17:54
Kaynaklar :

Harvard Business Review, İnsanları Yönetmek JAY A. CONGER,


http://www.donusumkonagi.net /makale.asp? id=1663&baslik=ikna_sanati&i=ikna

İkna Edici İletişimİkna Sanatıİletişim ve Beden Dili
© [Site Haritası]
| Makaleler | Seyir Defteri | Kaynaklar | İndirin | İletişim |

RSS dosyasını görmek için tıklayınız. RSS dosyasını görmek için tıklayınız.XML versiyonu için tıklayınız WAP versiyonu için tıklayınız Bu site DyNA İçerik Yönetim Sistemi üzerinde çalışmaktadır.
İsmail KIRBAŞ ile Tasarım Yolculuğu Anasayfa İsmail KIRBAŞ ile Tasarım Yolculuğu Anasayfa İsmail KIRBAŞ ile Tasarım Yolculuğu Anasayfa
ismail kırbaş ile web sitesi tasarimi sitemap ismail kırbaş ile web sitesi tasarimi sitemap
  Sitemizde 4 kişi çevirimiçi | Bugün =161 | Dün =156 | Bu Ay=3,632 | Günlük En Fazla=1,109 tekil ziyaretçi