Matlab projem

Akıllı denetim

dyna tanıtımı.ppt

dyna tanıtımı.rtf

Çoklu Taneciklerin  Karmaşık Hesaplamaları
(Veri Madenciliği Dersi 21 Mart tarihli sunu 77 KB)

Secure Socket Layer Nedir (PowerPoint Sunusu)
(Veri Ağ Güvenliği Dersi Ödevi 210 KB)

Analitik Niteleme (PowerPoint Sunusu)
(Veri Madenciliği Dersi 18 Nisan tarihli sunu 190 KB)

ipSEC (PowerPoint Sunusu -977 KB) ipSEC (Word Belgesi -1008 KB)

]]>